"Không còn bị những cơn đau hành hạ, hết lôi thôi mỗi khi đến chỗ đông người, trời rét đã có thể đi giày, đôi chân giờ đây thấy thoải mái vô cùng. Đúng là khỏi gout sướng như tiên "